AOA Choa NBA Style

Choa of Korean girl group AOA modeling for 2015 F/W collection of NBA fashion merchandises.

AOA Choa Korean NBA fashion

AOA Choa Korean NBA fashion

AOA Choa Korean NBA fashion

AOA Choa Korean NBA fashion

AOA Choa Korean NBA fashion